Strona główna » Grupy duszpasterskie » Krąg Biblijny » Wykład ks. Jana Chrzanowskiego

Wykład ks. Jana Chrzanowskiego
Wpisany przez Helena Czekalska   

Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło niezawodne.

Ps 33, 4

Słowo Boże jest prawe, choć nie zawsze rozumiemy jego treść i niektóre fragmenty rodzą trudne pytania. Jeśli czytając Biblię masz jakieś wątpliwości, przede wszystkim bądź cierpliwy i wytrwały, unikając wyciągania pochopnych wniosków. Módl się do Boga o właściwe zrozumienie, a Duch Święty cię oświeci. Korzystaj też z dorobku dobrych, chrześcijańskich, wykładowców Pisma Świętego.

13 września 2012 na Mszy św. „O światło Ducha Świętego dla wszystkich czytających Pismo Święte” gościliśmy wielkiego miłośnika Biblii ks. Jana Chrzanowskiego:

Ksiądz Jan Chrzanowski po Mszy św. wygłosił wykład Biblijny.

Było nas dużo - Duch Święty sprawi - że następnym razem będzie jeszcze więcej.

Najmłodszy uczestnik wykładu Biblijnego, można było go podziwiać?

Podziękowanie za wykład i oczywiście kwiaty…

Na zakończenie najmłodszemu i bardzo cierpliwemu słuchaczowi ks. Proboszcz Witold Parecki wręczył Biblię dla dzieci.

Wspólne zdjęcie – szkoda, że nie wszystkich…

Krąg Biblijny