Strona główna » Grupy duszpasterskie » Zastęp Rycerstwa św. Michała Archanioła » Różaniec ze śpiewanymi rozważaniami

Różaniec ze śpiewanymi rozważaniami

OJCZE NIEBIESKI

Przez Jezusa w Duchu Świętym, przez ręce Maryi,
Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła,
Aniołów i świętych, łączymy w tej godzinie
Wszystkie uderzenia naszych serc i każdy oddech
Z uwielbieniami Mistycznego Ciała.
Chcemy Cię uwielbiać Boże i wypraszać łaski
Dla zniewolonych braci i sióstr.
Chcemy wynagradzać Bożej sprawiedliwości
Za grzechy swoje i całego świata.

(Modlitwa Rycerstwa św. Michała Archanioła)

Tajemnice radosne (na mel. Idźmy, tulmy się)

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Święte chwile zwiastowania
Miłość Bożą nam odsłania
W Wielkiej ciszy i skupieniu
Maryja słucha o wcieleniu.

Z pośród wszystkich niewiast Tyś wybrana
Swoją wiarą zachwyciłaś Pana
Nam też wierzyć mocno trzeba
By dostąpić łaski z nieba.

Nawiedzenie św. Elżbiety

W tajemnicy nawiedzenia
Maryja wzorem poświęcenia
Swojej krewnej chętnie służy
Dla niej znosi trud podróży.

Wnosi radość w progi Zachariasza
Chrzciciel świętość w Niej swą uprasza
Wielbi dusza moja Pana
Że nam Maryja na wzór dana.

Narodzenie Pana Jezusa

Cały świat się w niebo zmienia
W Noc Bożego Narodzenia
Więc cieszymy się z pastuszkami
Bóg zamieszka między nami.

Lecz uboga święta jest Panienka
Twardy żłobek, nędzna jest stajenka
Nie chce wiele mieć na świecie
Dla Niej skarbem Boże dziecię.

Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

Pośpiesz z Maryją do świątyni
Patrz co z posłuszeństwem czyni
Składa syna na ofiarę
Z Nim gołąbków białych parę.

Jak serdecznie tuli Go w ramionach
Widząc szczęście w oczach Symeona
Śmierć Go teraz nie przestrasza
Ujrzał swego Mesjasza.

Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Jezus zginął od tej troski
Smutne serce Matki Boskiej
Więc Go szuka bez wytchnienia
W tajemnicy znalezienia.

Wreszcie widzi Boskie swe pachole
Które słucha, pyta starców w kole
Szukać znaleźć mego Pana
Pomóż o Niepokalana.

Tajemnice bolesne (na mel. Zdrowaś Maryjo Bogarodzico)

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Spójrz jak w Ogrójcu tam pod drzewami
Pan Jezus płacze gorzkimi łzami
Serdeczna skrucha za nasze grzechy
Sprawi najwięcej Jemu pociechy.

Biczowanie Pana Jezusa

Siepaczów rózgi co z całej siły
Ciało Jezusa pokaleczyły
Nam się należy za przewinienia
Znośmy więc chętniej wszelkie cierpienia.

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

O Jezu pozwól zdjąć z Twojej głowy
Ten przebolesny wieniec cierniowy
Wiem, że przez każdy akt posłuszeństwa
Ujmuje kolec Twego męczeństwa.

Droga krzyżowa Pana Jezusa

Ciężarem krzyża zgięty ku ziemi
Z oczyma łzami i krwią zaszłymi
Idzie baranek pełen miłości
Naucz mnie Jezu swej cierpliwości.

Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Twój Bóg na krzyżu z miłości kona
Spójrz jak szeroko rozwarł ramiona
Całemu światu niesie Zbawienie
Dzięki o Jezu za odkupienie.

Tajemnice chwalebne (na mel. Królowej Anielskiej)

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Przy grobie Jezusa zmarłego
Żołnierze trzymali swą straż
Zmartwychwstał poranku trzeciego
Gdzie szczęście wieczne czeka nas

Rozpocznij z Nim odtąd nowe życie
Coraz lepiej spędzaj dni
On swoich łask udzieli Ci obficie
Wpatruj się z miłością weń.

Wniebowstąpnienie Pana Jezusa

Niech śpiewa radośnie świat cały
Przeminą cierpienia i czas
Do nieba wstępuje Pan chwały
Już szczęście wieczne czeka nas.

Gdzie skarb Twój jest, także serce Twoje
Rzekłeś kiedyś Jezu nam
O niebie więc myśli serce Moje
I do Jego dąży bram.

Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty to Bóg Pocieszyciel
Przynosi miłości Swój dar
Gdy odszedł z tej ziemi Zbawiciel
Wlał w serce - święty ognia żar.

Rozpoczął żyć Kościół od tej chwili
Pełną mocą woli Twej,
Módlmy się więc, by Go wszyscy czcili
By świat objął wzdłuż i wszerz.

Wniebowzięcie NMP

Już wzięta Maryja do nieba
Aniołów rozśpiewał się chór
I nam także wielbić Ją trzeba
Cnót wszelkich świeci nam Jej wzór.

O Maryjo przyjmij róże nasze
Które dziś składamy Ci;
Niech jak kwiaty zdobią Twoją głowę
Niech Ci można chwała brzmi.

Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

Światłością jak szatą odziana
Dwanaście gwiazd zdobi Jej skroń
Na wieki Królową obrana
Łask pełna chyli ku nam dłoń.

O Maryjo nie słyszały wieki
By kto próżno wzywał Cię
Pod płaszczem Twej serdecznej opieki
Więc na zawsze skryj i mnie.

Niech Różaniec w naszych rękach będzie znakiem dla szatana,
że należymy do Maryi, a przez Nią do Chrystusa Pana.
Na rozkaz Bogurodzicy - Królowej Aniołów i Ludzi, Nieba i Ziemi
Niech nam spieszą na pomoc w walce z szatanem i duchami złymi.
Święty Michał Archanioł ? Rycerz Niebiański i Zastępy Aniołów:
Niech przynoszą Nam i całemu grzesznemu Światu, wyproszone
Przez Maryję dary Bożej Łaski.

W intencji Ojca Świętego, powierzając Bogu Wszechmogącemu Jego osobę, Jego posługę i wszystkie intencje, w których się modli: Pod Twoją obronę…

 

Któż jak Bóg!

Pogotowie modlitewne

Potrzebujesz modlitwy? Napisz swoją intencję, a Rycerze Świętego Michała Archanioła, za wstawiennictwem Chórów Anielskich, przedstawią ją Ojcu Niebieskiemu.


Uwaga:
w przesłanych intencjach będziemy modlić się na najbliższym spotkaniu naszego Zastępu.