Strona główna » Grupy duszpasterskie » Zastęp Rycerstwa św. Michała Archanioła

Zastęp Rycerstwa św. Michała Archanioła

Zapraszamy na nabożeństwo do św. Michała Archanioła i św. Aniołów Stróżów w każdy poniedziałek o godz. 18:00 oprócz miesięcy: maja, czerwca i października.

Spotkania Zastępu Rycerstwa Świętego Michała Archanioła w każdy III piątek miesiąca po wieczornej Mszy świętej o godz. 19:15.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy dysponują czasem i pomysłami do współpracy.

Zgłoszenia u animatora Zastępu (tel.: 694-031-382).

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 27 stycznia 2011 r., 20:31


Krótkie nabożeństwo ku czci św. Anioła Stróża
Wpisany przez Bogumiła Szlachetka   
niedziela, 9 października 2011 r., 18:30

Krótkie nabożeństwo
ku czci
Świętego Anioła Stróża

 1. Miej to zawsze w pamięci

 2. Od pierwszej chwili życia twego otrzymałeś od Boga – jednego z Aniołów Jego – za stróża, opiekuna, przewodnika twego, przez tę ziemską pielgrzymkę. Co za dobroć, co za miłość Ojca Niebieskiego ku tobie! Jaka wielka zacność duszy twojej, dla której zbawienia Bóg posyła – jednego z książąt niebieskich – od tronu swego.

  Jakaż to wierność tego św. Anioła w wypełnianiu włożonego nań od Boga obowiązku względem ciebie! Od kolebki do trumny nie opuszcza cię ani na chwilę ten najstarszy, najwierniejszy, nieodstępny twój przyjaciel w życiu – przy śmierci – aż do sądu przy skonie!

  On to cię w ciemnościach oświeca – w cierpieniach pociesza – w przygodach strzeże – w zwątpieniu serca dodaje – z niebezpieczeństw mnogich wybawia – On cię chwiejącego się wstrzymuje – walczącego wzmacnia – upadłego podnosi – w grzechu usypiającego do powstania budzi. On twe modły razem ze swemi Bogu przedstawia – on nieprzyjaciół twej duszy gromi – on cię po śmierci przed sąd Boski poprowadzi. Ale któż to wszystko wyliczyć potrafi, co ten dobry Anioł Stróż nam wyświadcza? Możemy o nim powtórzyć to, co młody Tobjasz o swoim świętym Rafale wyrzekł: &lraquo;Wszego dobra jesteśmy przezeń napełnieni!» (Tob. 12) A cóżby z ciebie dziś było – gdyby nie ta jego najczulsza i najtroskliwsza nad tobą opieka?!

 3. Miej to zawsze w pamięci

 4. Coś winien za tyle dobrodziejstw twemu Aniołowi Stróżowi? Wkładają one na cię wzajemne, święte obowiązki. Jeśli masz serce, spytaj z tymże Tobjaszem: „Cóż mu za zapłatę damy? Albo, co może być godnego dobrodziejstw jego?” (Tob. 12)

  Cokolwiek uczynisz, mniej uczynisz, niżeliś winien! Winieneś zaś temu św. Stróżowi twemu podług wykładu św. Bernarda:

  1. Pełną uszanowania pamięć na obecność jego. W każdym więc miejscu, czasie, czynie, słowie – przy każdej myśli pomnij na to: „Anioł Boży przy mnie” – On mnie widzi, słyszy. To cię zachowa od zdrożności!
  2. Winieneś posłuszeństwo natchnieniom jego, gdy cię oświeca, ostrzega, napomina, zachęca, byś unikał złego, postępował w cnotach i powstał rychło z upadku.
  3. Winieneś Mu ufność nieograniczoną, z którą masz się doń uciekać we wszystkich potrzebach, pokusach, troskach, niebezpieczeństwach duszy i ciała, bo On umie, chce i może ci dopomóc.
  4. Winieneś na koniec nabożeństwo nie dla przyjętego zwyczaju, ozięble, lada-jako odprawione, lecz pochodzące z serca, przeniknionego czcią, miłością, ufnością i wdzięcznością. Nabożeństwo czułe, gorące, stałe, codzienne, słowem takie, jakie są przysługi, które ci Anioł twój wyświadcza.

Do tego ci posłuży nabożeństwo, tu podane. Używaj go stale, mianowicie przed uroczystością ŚŚ. Aniołów Stróżów, odpraw je przez 9 dni, a w samą uroczystość (2 października), jeśli możesz, przystąp do ŚŚ. Sakramentów ? i tem wynagródź niejako to, coś w ciągu roku zaniedbał.

(L.3861. Pozwalamy przedrukować. Kraków, dnia 12 kwietnia 1918 r. L.S. Nakład Wydawnictwo Księży Jezuitów. Drukarnia ?Przeglądu Powszechnego?)

Ostatnia aktualizacja: niedziela, 9 października 2011 r., 21:02
 
Herb Zgromadzenia św. Michała Archanioła
Wpisany przez Bogumiła Szlachetka   
wtorek, 4 października 2011 r., 18:30

Autorem herbu jest p. Adam Hanczakowski.

Nowa wersja herbu ma kształt kolistej tarczy z polem dwudzielnym w słup.

„W pobocznicy prawej znajduje się czerwony miecz o głowni płomienistej, który jest atrybutem św. Michała Archanioła i wyraża pierwsze hasło duchowości michalickiej „Któż jak Bóg”.

W pobocznicy lewej znajdują się trzy kłosy, nad którymi umiejscowiona została lilia. Kłosy symbolizują dobrobyt, bogactwo, oszczędność. Liturgia Mszy św. mówi o chlebie jako owocu pracy rąk ludzkich. Lilia jest starym emblematem godności królewskiej i książęcej. W wymiarze duchowym wskazuje na czystość i niewinność, a więc dobrze koresponduje z cnotą powściągliwości, dla której nie wypracował się odrębny symbol. Te dwa znaki: kłosy i lilia, oddają drugie hasło michalickiej duchowości „Powściągliwość i Procę” Zestaw kolorystyczny żółto-czerwony jest niezwykle emocjonalny dobrze odpowiada żarliwości i płomienności św. Michała Archanioła – pierwszego obrońcy chwały Bożej”.

Opracowano na podstawie tekstu strona www.michalici.pl

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 4 października 2011 r., 20:31
 
Wspomnienie o błogosławionym księdzu Bronisławie Markiewiczu
Wpisany przez Bogumiła Szlachetka   
piątek, 28 stycznia 2011 r., 16:19

Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz urodził się 13.07.1842 r. w Prudniku, w południowo-wschodniej Polsce, która wówczas była pod zaborem austriackim…

Ostatnia aktualizacja: piątek, 25 marca 2011 r., 18:59
Więcej…
 
Propozycja wstąpienia

Grupa modlitewna Rycerstwa św. Michała Archanioła jest ruchem apostolskim posiadającym charyzmat do walki ze złymi duchami; posiada aprobatę Kongregacji dla Doktryny Wiary, a jego patronem jest św. Michał Archanioł.

Za przykładem Chrystusa mamy ratować dusze przed szatanem, a nie czekać, aż on nas zaatakuje, skrępuje i zniewoli duchowo. Nie miejmy nic wspólnego z szatanem i odpędzajmy go od siebie i innych duchową bronią modlitwy i wyrzeczenia.

Więcej…
 
Członek Wspomagający
Wpisany przez Bogumiła Szlachetka   
sobota, 28 maja 2011 r., 18:26

„Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy”

Drodzy Czytelnicy naszej strony internetowej:

„Żyjemy w czasach trudnych dla wiary w Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Doświadczamy narastającej wrogości do Kościoła i walki z wiarą i moralnością chrześcijańską. Jezus nasz Pan, objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła, przeciwnika naszego zbawienia”.

„W walce z mocami ciemności nie jesteśmy sami. Bóg w swym niezmierzonym miłosierdziu posyła nam swych aniołów, aby nas wspierali w walce ze złem. Kto głęboko wierzy w Jezusa zmartwychwstałego porzuca nałogi, wady, grzechy i rozpoczyna nowe życie w blasku zmartwychwstałego Pana i otwarty na działanie aniołów posłusznych Bogu, podejmuje walkę duchową z potęgami zła”.

Jeżeli z pewnych przyczyn chrześcijanin chcący należeć do Rycerstwa Św. Michała Archanioła, nie może w pełni podjąć się realizacji wymagań zawartych w Statucie, może stać się Członkiem Wspomagającym Rycerstwo.

Oto treść Regulaminu.

Członek Wspomagający:

 1. Czyni wysiłek, aby żyć w ciągłej przyjaźni z Bogiem, bez grzechu ciężkiego, w łasce Bożej. Winien zachować trzeźwość i wyrzec się palenia papierosów.
 2. Stara się łączyć uczestniczenie we Mszy św. niedzielnej z przyjęciem Komunii św. w intencji Rycerstwa.
 3. Obowiązany jest do codziennego odmawiania w intencji Rycerstwa i wszystkich jego Członków – Koronki Anielskiej oraz modlitwy Papieża Leona XIII: „Św. Michale Archaniele, broń nas w walce”
 4. Czyni (na miarę możliwości) dobrowolną ofiarę postu w dowolnym czasie, bądź składa ofiarę swojego cierpienia, innych form umartwiania czy dobrych uczynków – we wszystkich intencjach Rycerstwa Św. Michała Archanioła.
 5. Według swojej dobrej woli i wiary, słysząc lub widząc ludzi żyjących w grzechu ciężkim, to znaczy żyjących w zniewoleniu szatana, będzie starał się odmówić za niech prosty egzorcyzm, odrzucając od nich złe duchy.

Jako zalecenia pozostają:

 1. Prenumerata dwumiesięcznika „Któż jak Bóg” – celem pogłębienia nabożeństwa do św. Michała Archanioła i Aniołów Bożych, a także utrzymanie przez to czasopismo stałej więzi z centralą Rycerstwa, która w każdym numerze tego pisma podaje aktualne wiadomości z działalności i pracy Rycerstwa.
 2. Przesłanie do Centrali Rycerstwa przynajmniej raz do roku swojego świadectwa o wypełnianych zadaniach, trudnościach i osiągnięciach.
 3. Przesłanie dowolnej, rocznej ofiary na cele i rozwój Rycerstwa Św. Michała Archanioła.

Członek Wspomagający zwolniony jest z:

 1. uczestnictwa w Zjazdach, Rekolekcjach, Dniach skupienia Rycerstwa oraz ich organizowania,
 2. kolportażu czasopisma „Któż jak Bóg”,
 3. tworzenia nowych Grup Rycerstwa,

chyba, że byłby w stanie podjąć się któregoś z podanych zadań.

Członek wspomagający korzysta z takich samych dóbr duchowych, z jakich korzystają wszyscy Rycerze Św. Michała Archanioła, zawartych w art. 31, 32, 33Statutu Rycerstwa.

Ponadto tak Rycerze, jak i Członkowie Wspomagający są włączeni do miesięcznych modlitw, które odbywają się podczas Czuwania Nocnego z trzeciej soboty na niedzielę każdego miesiąca w Markach-Strudze.

Kto chce stać się Członkiem Wspomagającym niech napisze podanie na adres:
Centrala Rycerstwa ul. Piłsudskiego 250, 05 – 261 Marki – Struga.

Niech poda: rok urodzenia, wykształcenie, zawód i adres zamieszkania. Zostanie wpisany do księgi Członków Wspomagających i otrzyma Kartę Członka Wspomagającego.

Możesz także zgłosić się do Animatora Zastępu Rycerstwa Św. Michała Archanioła przy parafii Św. Aniołów Stróżów w Poznaniu.

Telefon komórkowy: 694–031–382

Opracowano na podstawie książeczki
„Rycerstwo Świętego Michała Archanioła”
i „Koronki do św. Michała Archanioła i chórów anielskich”.

KORONKA ANIELSKA (forma skrócona)

 1. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
  Panie pospiesz ku ratunkowi mojemu.
  Chwała Ojcu itd.
 2. Wymienia się poszczególne Chóry:
  • na cześć Chóru Serafinów
  • na cześć Chóru Cherubinów
  • na cześć Chóru Tronów
  • na cześć Chóru Panowań
  • na cześć Chóru Mocarstw
  • na cześć Chóru Potęg
  • na cześć Chóru Księstw
  • na cześć Chóru Archaniołów
  • na cześć Chóru Aniołów
 3. Po wymienieniu poszczególnego Chóru odmawia się:

  • 1 x Ojcze Nasz
  • 3 x Zdrowaś Maryjo
  • 1 x Chwała Ojcu
  • oraz wezwanie: „Dla wstawiennictwa św. Michała Archanioła i niebieskiego (wstawiamy nazwę Chóru) – Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.”
 4. Na zakończenie, na dużych paciorkach przy medalu:
  • Na cześć św. Michała Archanioła: Ojcze nasz.
  • Na cześć św. Gabriela Archanioła: Ojcze nasz.
  • Na cześć św. Rafała Archanioła: Ojcze nasz.
  • Na cześć św. Anioła Stróża: Ojcze nasz.
  • Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
  • Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Ostatnia aktualizacja: sobota, 28 maja 2011 r., 21:39
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 11

Któż jak Bóg!

Pogotowie modlitewne

Potrzebujesz modlitwy? Napisz swoją intencję, a Rycerze Świętego Michała Archanioła, za wstawiennictwem Chórów Anielskich, przedstawią ją Ojcu Niebieskiemu.


Uwaga:
w przesłanych intencjach będziemy modlić się na najbliższym spotkaniu naszego Zastępu.